Instruktørkurs i klatring

2490,- 23 Aug

Bli klatreinstruktør du også.

Jobbtilbud etter bestått kurs :)

Med gjennomført kurs kan du være instruktør på nybegynnerkurs og holde topptau- og brattkorttester. Flere av de som tar slike kurs får tilbud om å jobbe som instruktør for oss.

Opptakskrav
 - Alder: minimum 16 år ved kursstart. Før fylte 18 år kan man ikke ha selvstendig sikkerhetsansvar og kan bare virke som medinstruktør.
 - Minimum 12 måneders jevn erfaring med ledklatring. Med jevn erfaring menes aktivitet på minimum 1 økt per uke. 
- Ferdighet: må kunne klatre ruter sikkert og metodisk på led. Må være komfortabel med å falle og sikre fall på led. - Må ha brattkort registrert i brattkompetanse.no.
  • Om du er usikker på om du er kvalifisert ta kontakt på tlf 99 28 21 23.

Kvalifisering Klatreinstruktør inne kan kun ha ansvar innendørs. Kurset kvalifiserer til å 
- gi opplæring i sikring og klatring på topptau og led og til å holde NKFs grunnkurs inne 
- gi opplæring i klatring på autobelay 
- organisere klatreaktiviteter inne for personer uten topptaukort/brattkort på en trygg måte 
- ha ansvar for sikkerhet ved innendørs klatreaktivitet 
- gjennomføre topptaukort- og brattkorttest 

Sted
UTE-Hallen (Ormen langes vei 15)

Dato
23.aug og 24.aug kl 1630-ca2300